UPDATE: Uitstel Cultuurhistorische Optocht Saasveld 2020 i.v.m. COVID-19

Beste lezer,

Het is niemand ontgaan dat het wereldwijd heersende Corona virus diepe impact heeft op een ieders sociale en professionele leven en bewegingsvrijheid. De Nederlandse overheid heeft recentelijk verregaande beperkingen opgelegd die ten minste tot 1 juni 2020 o.a. samenkomst in groepen verbied en iedere Nederlander zeer dringend verzoekt zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit zijn slechts enkele maatregelen die de verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk moeten tegengaan en waar we ons natuurlijk allemaal zoveel mogelijk aan willen houden. Helaas kan op dit moment niemand exact zeggen hoe lang deze beperkingen daadwerkelijk zullen gelden.

Als bestuur van de Cultuurhistorisch Optocht Saasveld 2020 (CHOS 2020) hebben wij ook de impact van deze maatregelen op de voorbereiding van de optocht overwogen. Een informatieronde langs alle deelnemers leerde ons dat een groot deel van hen verwacht dat het steeds moeilijker is om samen te komen en alle voorbereidingen op tijd af te ronden.

Veiligheid en gezondheid zijn voor het bestuur aspecten die boven alle organisatorische belangen staan. Daarnaast willen wij niet dat door tijdsnood de diverse deelnemers niet in staat zijn om in volle glorie en creativiteit hun ideeën uit te voeren. Dit zou de kwaliteit, pracht en praal van de optocht niet ten goede komen.

Wij hebben daarom besloten de CHOS 2020 met een jaar uit te stellen. De nieuwe voorgenomen datum is zondag 29 augustus 2021. We vertrouwen er op dat we ook dan op jullie enthousiasme, creativiteit en toewijding kunnen rekenen en wensen jullie de komende tijd veel gezondheid toe.

Mocht je vragen hebben omtrent dit uitstel, richt je dan tot jouw contactpersoon van CHOS 2020….vanaf nu dus CHOS 2021.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Cultuurhistorische Optocht Saasveld 2020